Hur fungerar KBT – Kognitiv Beteendeterapi?

KBT är en strukturerad psykoterapimetod med ett målinriktat arbetssätt. KBT utgår ifrån att våra beteenden är inlärda utifrån de upplevelser vi haft i livet. Genom att förändra ett beteende, utifrån KBT-teori, kan man också komma åt den känsla och tanke som gör att man inte mår bra.
Jag har en grundläggande utbildning i KBT och använder KBT-tekniker, främst vid depressioner och ångesttillstånd.
Genom att hjälpa till med att skapa struktur under dagen, och sakta men säkert närma sig aktiviteter man vill ha i sitt liv, kan ofta också nedstämdhet lindras. Det finns också olika kroppsövningar och tekniker som man kan använda för att lindra ångest.
Jag använder inte primärt KBT, men för gärna in sådana inslag i terapin vid behov.