Adoption

Jag har specialistkunskaper kring adoptionsfrågor och har i cirka 20 år arbetat med psykologisk rådgivning till adoptivföräldrar och med stöd och terapier för adopterade barn och ungdomar. Jag var tidigare medlem i gruppen Adoptionsrådgivningen och dess efterföljare Adoptionsrådgivarna. Förutom att ge individuellt stöd till familjer har jag också föreläst, inom bland annat Stockholms stad och Habilitering och Hälsa i Stockholm, kring olika adoptionsteman.

Adoption är ett ämne som ofta väcker psykologiska och existentiella frågor både hos adoptivföräldrar och adopterade. Varför blev jag övergiven? Är blod tjockare än vatten? Hur bygger vi upp en trygg anknytning? Vad är anknytningsproblem och vad är eventuellt en neuropsykiatrisk problematik, eller kanske både-och? Vad i tonårsrevolten kan vara kopplat till adoptionserfarenheten och vad är ett ”normalt” tonårsbeteende? Jag kan ofta hjälpa föräldrar att bena ut frågor, tankar och känslor som har ett adoptionstema. För många adopterade tonåringar och unga vuxna kan det vara skönt att prata med en professionell utomstående vuxen som har stor erfarenhet och kunnighet kring adoption.

Under 2000- talet har det kommit fler äldre adoptivbarn till Sverige och även alltfler som har olika funktionsnedsättningar. Just funktionsnedsättningar och neuropsykiatrisk diagnostisering är områden jag har stor erfarenhet av. I adoptivfamiljer idag kan ofta en professionell dubbelkompetens behövas – både adoptions- och funktionshinderskunskap.