Handledning enskilt eller för grupp

Jag är utbildad handledare i psykologiskt och psykoterapeutiskt arbete och erbjuder handledning enskilt eller i grupp. Verksamhetshandledning med olika slags yrkesgrupper ingår också i min kompetens. Jag tar emot enskilda och grupper som söker handledning på min mottagning på Odengatan i Stockholm. Ett annat alternativ är att jag kommer till arbetsplatsen, där de jag handleder vistas, och ger handledning på plats. Ibland kan grupper önska att växelvis få handledning i min lokal och på den egna arbetsplatsen.  Jag har bland annat erfarenhet av handledning av psykologgrupper inom landstinget och av psykologer och psykoterapeuter i egen privat verksamhet. Som leg psykolog/psykoterpeut har jag under många år haft behandlingskontakter med enskilda individer, familjer och arbetat med föräldrarådgivning. Psykologutredningar och  neuropsykologisk screening av barn har jag också arbetat med. Teamarbete och nätverkskontakter mellan olika människovårdande organisationer, såsom exempelvis habilitering, barnpsykiatri och socialtjänst ingår också i min erfarenhetsbank.   

Psykologiska teorier och praktiskt behandlingsarbete

Precis som i mitt psykoterapiarbete är jag mycket mån om att skapa trygghet och upplevelse av stöd till dem jag handleder. En trygg och nyfiket utforskande miljö är grundförutsättning för att den som handleds ska kunna lära nytt och själv bli kreativ. Jag har mycket teoretisk kunskap och erfarenhet att förmedla psykopedagogiskt, men strävar också efter att de jag handleder ska få utveckla sin egen unika ”terapeutstil”.  Tillsammans kan vi reflektera kring olika sätt att förstå och gå vidare i behandlingsarbete. Jag kan ge förslag på olika metoder och interventioner, beroende på individens/gruppens önskemål. För att kunna få tillgång till egna tankar och känslor, att använda sig själv som ett viktigt verktyg i ärenden, är det viktigt att det finns öppenhet och lyhördhet i handledningen för olika individuell behov och utvecklingsstadier hos terapeuter. 

Enskild handledning ger jag ofta till legitimerade psykologer och psykoterapeuter som vill få vägledning och inspiration till att utvecklas vidare inom integrativ psykoterapi med affektinriktning. Jag erbjuder även handledning till personer, med psykoterapeutisk utbildning steg 1, som är i behov av handledning från en legitimerad psykoterapeut för att kunna bedriva psykoterapeutisk verksamhet. Många av dem behöver också mer erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete för att kunna söka vidare till legitimationsgrundande steg II-utbildning. Jag kan ibland erbjuda klientkontakter, till de jag handleder, i ärenden jag bedömer kan vara lämpliga som utbildningsterapier.

Integrativ teoretisk bas med anknytnings-, affekt- och systemteori

Jag utgår ifrån anknytnings- och affektteori och har ett integrativt arbetssätt som skräddarsys utifrån den handleddes eller gruppens önskemål och utvecklingsmål. Jag har också fokus på att förstärka arbetslust, kreativitet och förebygga utmattningsproblematik. Ett systemiskt perspektiv kring ärenden, med förståelse för hur olika människor har skiftande förutsättningar i samhället utifrån rådande normer och strukturer, ingår också som en viktig del av handledning generellt.