Loading...

Varmt välkommen!

mottagningsrummet Jag heter Kristina Lindstrand och har runt 20 års erfarenhet av psykoterapi, coaching och rådgivning. Upplever du kanske en livskris, känner nedstämdhet, oro och/eller har problem i relationer? En kontakt med en legitimerad psykolog/psykoterapeut ger dig bästa möjliga förutsättningar att stärka självkänsla, självinsikt och bearbeta svåra livshändelser. Du kan även få professionell och konkret handledning och råd i vardagslivets utmaningar.

Min privata mottagning ligger i en fridfull miljö i centrala Stockholm. Jag individanpassar alla stöd- och behandlingsinsatser genom att arbeta integrativt med moderna terapimetoder som är vetenskapligt beprövade. Min kompetens i olika metoder ökar möjligheterna för att behandlingen ska bli verksam, effektiv och ge bestående resultat.

Jag är vidareutbildad, efter psykolog-examen, till legitimerad psykoterapeut. Det innebär en specialistutbildning i samtalsmetodik och olika former av psykoterapeutisk behandling. Jag är även handledarutbildad för att kunna hjälpa kollegor och arbetsgrupper att utvecklas i människovårdande yrken.

Personligt, tryggt och flexibelt

Syftet med en psykolog/psykoterapeut-kontakt är att lindra symtom och ge plats åt en utvecklingsprocess som förbättrar livskvalitet och välmående. Förrändringarna kan öka känslan av lugn, meningsfullhet, glädje och livskraft. Utmattning, depression och ångest är exempelvis tillstånd jag har stor erfarenhet av.

I kontakt med större vårdgivare, som erbjuder psykologtjänster, finns inte alltid möjlighet att välja behandlare och terapimetod. Den personliga och lugna miljö jag erbjuder värnar diskretion och behandlingen är inte kopplad till allmänna journalsystem.

Psykoterapiforskning visar att relationen mellan terapeut och klient är bland de viktigaste faktorerna för att psykologisk behandling ska ge ett gott resultat. Jag eftersträvar alltid att du ska känna dig trygg, förstådd, respekterad och bekräftad tillsammans med mig. Vid coaching och rådgivning hjälper ofta min långa yrkeserfarenhet att hitta fokus i frågeställningar som leder vidare till konkreta förändringar.

Jag erbjuder också konsultation i kortare kontakter, till exempel föräldrarådgivning

Du har möjlighet att ringa eller maila mig kring olika frågor och/eller boka tid (se Kontakt). Välkommen till min mottagning på Odengatan 12!