Kostnad

Psykoterapeutisk behandling varje/varannan vecka: 1100 kr/1200 kr/50 min

Stödterapi och coaching var tredje/fjärde vecka: 1300 kr/50 min

Enstaka konsultation, ev uppföljning: 1300 kr exkl moms/50 min

Coaching för företagare: 1300 kr exkl moms.

Handledning för professionella: 1200 kr (50-60 min) exkl moms

Vid längre kontakter kan kostnaden reduceras. Tyvärr kan inte psykologer/psykoterapeuter vara anslutna till Försäkringskassan så högkostnadskort gäller ej.