hand med stenar

Om mig

Jag har, förutom som privatpraktiserande psykolog/psykoterapeut, även arbetat inom vuxen- och barnpsykiatri samt habiliteringsverksamhet. Den breda erfarenheten har fördjupat min kompetens och förmåga att möta och förstå människor med olika slags problem i livets alla skeden.

En legitimerad psykolog har en lång utbildning i människans psykologiska utveckling och fungerande. En legitimerad psykoterapeut har dessutom en fördjupningsutbildning i psykoterapeutisk teori och praktik, det vill säga ytterligare kunskap och verktyg för att samtalsbehandling ska bli effektiv och ge bestående effekt. Jag har också en handledarutbildning och kan hjälpa andra psykologer och psykoterapeuter att förbättra sina färdigheter och behandlingar.

Jag har en psykodynamisk grundutbildning och min psykoterapeututbildning innefattar kompetens i relationell och känslofokuserad terapi samt KBT – Kognitiv Beteendeterapi. Genom åren har jag blivit alltmer övertygad om att behandlingsmetoder bör anpassas till den unika människan, inte tvärtom. Jag ser att vi är präglade av vår barndom men att allt det vi är med om senare i livet också påverkar oss i allra högsta grad. I kortare eller längre kontakter, med olika former av psykologiskt stöd, har metoder som inkluderar fokus på både känsla, tanke och beteende visat sig framgångsrika. Jag tror på människans inneboende kraft till läkning och konkret förändring med hjälp av bekräftande stöd och självreflektion.

Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och följer förbundets etiska regler med bland annat tystnadsplikt. I mitt medlemsskap i Psykologföretagarna ingår också patient- och ansvarsförsäkring som innebär en trygghet för dej. Jag följer socialstyrelsens riktlinjer för journalföring och kvalitetssäkring.

För att jag ska kunna möta och hjälpa dig genuint krävs att jag eftersträvar att leva som jag lär. Jag har en mångfacetterad livserfarenhet och är noga med att försöka bibehålla en balans i livet där jag finner kraft i både arbete, intressen, relationer och vila.