Terapimetoder

Varje mänskligt möte är unikt och för att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat krävs att man individanpassar psykoterapi. Jag anpassar metod efter individ, utifrån önskemål samt gör en gemensam överenskommelse med mina klienter om terapimål. Detta, plus en trygg arbetsallians, är en förutsättning för att psykoterapi och psykologisk rådgivning ska kunna ge ett gott resultat. De psykoterapiformer jag använder är väl beprövade och forskning visar att psykoterapi överlag är effektivt och ger goda resultat.

Relationell psykoterapi

Relationell psykoterapi är ett internationellt samlingsbegrepp för behandlingsmetoder som utgår ifrån hjärn- och anknytningsforskning med fokus på relationens betydelse för psykisk hälsa och utveckling. I relationen mellan människor påverkas hjärnans processer och strukturer som styr känslor och tankar. Det relationella perspektivet innebär att du som klient får hjälp att förstå ditt sätt att vara i relation och i terapisituationen får en fördjupad upplevelse av att vara känslomässigt närvarande. Med hjälp av nyvunnen reflektionsförmåga och självkänsla blir det ofta möjligt att leva ett mer genuint liv, både med sig själv och tillsammans med andra. Läs mer

KBT och ACT – Kognitiv Beteendeterapi

I KBT utgår man ifrån att beteenden, tankar och känslor har formats via inlärning. Vid depression/ångesttillstånd kan jag använda KBT-tekniker för att ge vardagen en bättre struktur samt lära ut tekniker för att reglera ångest. ”ACT – Acceptance and Comittment Therapy” är en av de moderna behandlingsmetoderna inom KBT. Jag kan använda ACT för att utforska värderingar i livet som man vill ska vara tydliga i det sätt man agerar. ACT kan, med fokus på känslor och konkreta handlingar, hjälpa dig att bli mer klar över vad som är viktigast i just ditt liv och leva därefter.
KBT är dock generellt inte en behandlingsform jag använder primärt. Läs mer

Känslofokuserad psykoterapi (affektfokuserad)

Liksom vi kan ha fobier för olika saker och situationer utgår man i känslofokuserad terapi ifrån att rädsla för olika slags känslor kan bli fobiska och leda till begränsningar i livet. ”Känslofobier” är ofta omedvetna och vi har utvecklat automatiska försvar för att slippa obehag, till exempel anpassa oss och ständigt vara till lags för att undvika ilska och konflikt. Men känslor är medfödda och har en livsnödvändig funktion. De är vår inre kompass som ger tankemässig och kroppslig information om hur vi bör handla för att må bra och kunna skapa goda, genuina relationer som bygger på ömsesidighet och värme. Känslofokuserad terapi ger dej både insikter om dig själv och ditt sätt att fungera och konkreta upplevelser och verktyg för att skapa förändring. Läs mer