Vuxna, familj och barn

Jag har en bred yrkeserfarenhet och har arbetat både med enskilda vuxna, par, familjer, tonåringar och barn. På min privata mottagning arbetar jag främst med psykoterapi och coaching med vuxna enskilda individer och tonåringar, samt ger psykologisk rådgivning och coaching. Utvecklingsbedömningar av barn och ungdomar samt screening av neuropsykiatrisk problematik har jag mångårig erfarenhet av, liksom av föräldrarådgivning.

Utifrån mina många år som psykolog och psykoterapeut har jag hunnit möta många föräldrar och familjer i både glädje och sorg. Mitt arbete med barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar och diagnoser, samt deras föräldrar och syskon, har bidragit till många möten som gett en fördjupad förståelse av olika livsvillkor och komplexa existentiella frågor.

Professionellt nätverk

Jag har ett stort professionellt nätverk som kan användas när mina klienter är i behov av  insatser jag själv inte alltid har utrymme för, eller är bäst lämpad att utföra. Det kan exempelvis vara att bedriva terapi med en partner till en av mina aktuella klienter eller göra en läkarbedömning av eventuella behov av medicinering. Mitt nätverk består av erfarna och kompetenta relationella psykologer och psykoterapeuter, par- och familjeterapeuter, barnpsykologer och specialistläkare i psykiatri.