KBT – kognitiv beteendeterapi

Hur fungerar KBT – Kognitiv Beteendeterapi?

KBT är en strukturerad psykoterapimetod med ett målinriktat arbetssätt. KBT utgår ifrån att våra beteenden är inlärda utifrån de upplevelser vi haft i livet. Genom att förändra ett beteende, utifrån KBT-teori,kan man komma åt den känsla och tanke som gör att man inte mår bra.
Jag har en grundläggande utbildning i KBT och kan använda KBT-tekniker, främst vid depressioner och ångesttillstånd.
Genom att hjälpa till med att skapa struktur under dagen, och sakta men säkert närma sig aktiviteter man vill ha i sitt liv, kan ofta också nedstämdheten lindras. Det finns också olika tekniker som man kan använda för att lindra ångest.
Jag använder inte primärt KBT, men kan föra in sådana inslag i terapin vid behov.

Kristina Lindstrand

Kristina Lindstrand

Leg. Psykolog
Leg. Psykoterapeut

Kontakt

Besöksadress:
Odengatan 12
Stockholm

Tel: 070-7665052
Mail: Kristina@lindstrandpsykologi.se
www.lindstrandpsykologi.se