• Psykoterapi

    Relationell, känslofokuserad terapi och KBT
  • Coaching och Rådgivning

    Arbete och relationer
  • Kortare och längre kontakter

    Rådgivning och behandling

Varmt välkommen!

mottagningsrummet Jag heter Kristina Lindstrand och har över 15 års erfarenhet av psykoterapi, coaching och rådgivning. Upplever du exempelvis en livskris, känner nedstämdhet, oro, vilsenhet i livet eller har problem i relationer? En kontakt med en legitimerad psykolog/psykoterapeut ger dig bästa möjliga förutsättningar att, med professionellt stöd, stärka självkänsla, självinsikt och bearbeta svåra livshändelser. Du kan även få konkret handledning och råd i vardagslivets utmaningar.

Min privata mottagning ligger i en fridfull miljö i centrala Stockholm. Jag individanpassar alla stöd- och behandlingsinsatser genom att arbeta integrativt med moderna terapimetoder som är vetenskapligt beprövade. Syftet är att lindra symtom och ge plats åt en utvecklingsprocess som främjar din personliga potential. Min strävan är att du ska kunna uppleva en riktning i livet som ger innehåll och mening samt få en bättre livskvalitet här och nu och på lång sikt.

Jag erbjuder också konsultation i enskilda eller kortare kontakter, till exempel föräldrarådgivning. Jag är vidareutbildad till leg psykoterapeut (godkänd av socialstyrelsen). Jag är också handledarutbildad för att kunna hjälpa kollegor att utvecklas och bli mer skickliga som psykologer/psykoterapeuter.

Psykoterapiforskning visar att relationen mellan terapeut och klient är bland de viktigaste faktorerna för att psykologisk behandling ska ge ett gott resultat. Jag eftersträvar alltid att du ska känna dig trygg, förstådd, respekterad och bekräftad tillsammans med mig. Vid coaching och rådgivning är min professionella specialistkunskap och långa praktiska erfarenhet en grund för att du ska kunna få hjälp och utifrån detta uppleva konkreta förändringar.

Du har möjlighet att ringa eller maila mig kring olika frågor och/eller boka tid (se Kontakt). Välkommen till min mottagning på Odengatan 12!

Kristina Lindstrand

Psykolog och Psykoterapeut Kristina Lindstrand

Leg. Psykolog
Leg. Psykoterapeut

Kontakt

Besöksadress:
Odengatan 12
Stockholm

Tel: 070-7665052
Mail: Kristina@lindstrandpsykologi.se
www.lindstrandpsykologi.se